Mg掺杂GaN纳米线的结构及其特性
薛成山;张冬冬;庄惠照;黄英龙;王邹平;王英
Structure and Characterization of Mg-Doped GaN Nanowires
XUE Cheng-Shan; ZHANG Dong-Dong; ZHUANG Hui-Zhao; HUANG Ying-Long; WANG Zou-Ping; WANG Ying
物理化学学报 . 2009, (01): 113 -115 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB20090120