AuNPs/PNIPAM复合颗粒的制备及其温敏性质
蒋彩云, 翁晓磊, 钱卫平
Preparation and Thermoresponsive Properties of AuNPs/PNIPAM Composite Particles
JIANG Cai-Yun, WENG Xiao-Lei, QIAN Wei-Ping
物理化学学报 . 2008, (12): 2159 -2164 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB20081203