Ni 2P/SBA-15催化剂的结构及加氢脱硫性能
黄晓凡;季生福;吴平易;刘倩倩;刘辉;朱吉钦;李成岳
Structure and Hydrodesulfurization Performances of Ni 2P/SBA-15 Catalysts
HUANG Xiao-Fan; JI Sheng-Fu; WU Ping-Yi; LIU Qian-Qian; LIU Hui; ZHU Ji-Qin; LI Cheng-Yue
物理化学学报 . 2008, (10): 1773 -1779 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB20081007