Na-Mn-O正极材料的合成及电化学性能
杨顺毅;王先友;魏建良;李秀琴;唐安平
Preparation and Electrochemical Performance of Na-Mn-O Cathode Materials
YANG Shun-Yi; WANG Xian-You; WEI Jian-Liang; LI Xiu-Qin; TANG An-Ping
物理化学学报 . 2008, (09): 1669 -1674 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB20080924