La 2O 3对沼气重整制氢催化剂Ni/ γ-Al 2O 3的影响
徐军科;任克威;王晓蕾;周伟;潘相敏;马建新
Effect of La 2O 3 on Ni/ γ-Al 2O 3 Catalyst for Biogas Reforming to Hydrogen
XU Jun-Ke; REN Ke-Wei; WANG Xiao-Lei; ZHOU Wei; PAN Xiang-Min; MA Jian-Xin
物理化学学报 . 2008, (09): 1568 -1572 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB20080907