TiO 2/Ag 2O纳米材料的制备及其对甲醛的气敏性能
赵萌;王金兴;冯彩慧;邹博;陈骋;王竹仪;吴凤清;邹乐辉
Preparation and Gas Sensing Properties to Formaldehyde of TiO 2/Ag 2O Nanocrystalline
ZHAO Meng; WANG Jin-Xing; FENG Cai-Hui; ZOU Bo; CHEN Cheng; WANG Zhu-Yi; WU Feng-Qing; ZOU Le-Hui
物理化学学报 . 2007, (07): 1003 -1006 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB20070708