F-T合成Fe/Cu/K/Al 2O 3催化剂的结构性质、还原及碳化行为
万海军;吴宝山;安霞;陶智超;李廷真;相宏伟;李永旺
Structural Properties, Reduction and Carburization Behaviors of Fe/Cu/K/Al 2O 3 Catalyst for Fischer-Tropsch Synthesis
WAN Hai-Jun; WU Bao-Shan; AN Xia; TAO Zhi-Chao; LI Ting-Zhen; XIANG Hong-Wei; LI Yong-Wang
物理化学学报 . 2007, (08): 1151 -1156 .  DOI: 10.1016/S1872-1508(07)60059-X