α-Al 2O 3阻氢微观机制研究
李磊;桑革;张鹏程;蒋刚
Study of α-Al 2O 3 about Hydrogen Permeation Resistance and Micromechanism
LI Lei; SANG Ge; ZHANG Peng-Cheng; JIANG Gang
物理化学学报 . 2007, (12): 1912 -1916 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB20071215