α-Fe和 γ-Fe长程F-S势的分子动力学模拟
程江伟;张先明;吴永全;王秀丽;郑少波;蒋国昌
MD Simulation of α-Fe and γ-Fe with Long-Range F-S Potential
CHENG Jiang-Wei; ZHANG Xian-Ming; WU Yong-Quan; WANG Xiu-Li; ZHENG Shao-Bo; JIANG Guo-Chang
物理化学学报 . 2007, (05): 779 -785 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB20070531