SO2-4/ZrO2/Fe3O4/Al2O3磁性固体超强酸的制备与表征
王君;范美青;杨飘萍;于微;景晓燕;张密林;刘天孚;段雪
Preparation and Characterization of Magnetic Solid Superacid SO2-4/ZrO2/Fe3O4/Al2O3
WANG Jun; FAN Mei-Qing; YANG Piao-Ping; YU Wei; JING Xiao-Yan; ZHANG Mi-Lin; LIU Tian-Fu; DUAN Xue
物理化学学报 . 2007, (04): 595 -600 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB20070428