Cu-Ni/Zn催化剂甲醇裂解机理原位XPS研究
席靖宇;王志飞;王卫平;吕功煊
In-situ XPS Study for Reaction Mechanism of Methanol Decomposition over Cu-Ni/Zn Catalyst
Xi Jing-Yu;Wang Zhi-Fei;Wang Wei-Ping;Lü Gong-Xuan
物理化学学报 . 2002, (01): 82 -86 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB20020119