LiCl/γ-Al2O37Li MAS NMR研究
王凯旋,杨夏万,赵璧英,谢有畅,孙平川,门爱菊
7Li MAS NMR Studies on LiCl/γ-Al2O3
Wang Kai-Xuan,Yang Xia-Wan,Zhao Bi-Ying,Xie You-Chang,Sun Ping-Chuan,Men Ai-Ju
物理化学学报 . 1997, (03): 196 -199 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB19970302