TiO2的联吡啶-钌化合物敏化及电子转移过程
秦元东, 王晶晶, 邹英华, 杨蓉, 王维波, 侯原军, 肖绪瑞, 张宝文, 曹怡
The Charge Transfer Process in Ru-bipydle Complexes Sensitized Nanocrystalline TiO2 Films
Qin Yuan-Dong, Wang Jing-Jing, Zou Ying-Hua, Yang Rong, Wang Wei-Bo, Hou Yuan-Jun, Xiao Xu-Rui, Zhang Bao-Wen, Cao Yi
物理化学学报 . 1998, (06): 520 -526 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB19980608