Eu3+,Tb3+混配配合物的激光诱导荧光
尚海蓉,赵新生,唐有祺,刘德文,宝春云
The Laser Induced Fluorescence Spectra of Eu(III) and Tb(III) Complexes with Mixed β-diketone and Organic Ligands
Shang Hai-Rong,Zhao Xin-Sheng,Tang You-Qi,Liu De-Wen,Bao Chun-Yun
物理化学学报 . 1997, (07): 586 -592 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB19970703