Gemini阳离子表面活性剂的合成及其胶束生成
游毅;郑欧;邱羽;郑叶鸿;赵剑曦;韩国彬
Synthesis of Alkanediyl-α,ω-bis(Dimethyl Dodecylammonium Bromide) and their
You Yi;Zheng Ou;Qiu Yu;Zheng Ye-Hong;Zhao Jian-Xi;Han Guo-Bin
物理化学学报 . 2001, (01): 74 -78 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB20010116