CuO-BaO/SiO 2催化剂的结构表征
杨儒, 胡天斗, 刘涛, 相宏伟, 钟炳, 徐耀, 吴东
Characterization of CuO-BaO/SiO 2 Catalysts Structure
Yang Ru, Hu Tian-Dou, Liu Tao, Xiang Hong-Wei, Zhong Bing, Xu Yao, Wu Dong
物理化学学报 . 1998, (07): 590 -596 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB19980704