Nb 掺杂LiFePO4/C 的一步固相合成及电化学性能
庄大高;赵新兵;谢健;涂健;朱铁军;曹高劭
One-step Solid-state Synthesis and Electrochemical Performance of Nb-doped LiFePO4/C
ZHUANG Da-Gao;ZHAO Xin-Bing;XIE Jian;TU Jian;ZHU Tie-Jun;CAO Gao-Shao
物理化学学报 . 2006, (07): 840 -844 .  DOI: 10.1016/S1872-1508(06)60037-5