He 2 +和He 2 ++分子离子基态和激发态的特性研究
张云光;高涛;李桂霞;张传瑜;陈东;朱正和
Study on the Characteristics of the Ground States and Excited States of He 2 + and He 2 ++ Molecule Ions
ZHANG Yun-Guang;GAO Tao;LI Gui-Xia;ZHANG Chuan-Yu;CHEN Dong;ZHU Zheng-He
物理化学学报 . 2006, (07): 780 -785 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB20060703