CH2+O2反应的反应机理
陈波珍, 黄明宝, 苏红梅, 孔繁敖
Mechanism of the CH2+O2 Reaction
Chen Bo-Zhen, Huang Ming-Bao, Su Hong-Mei, Kong Fan-Ao
物理化学学报 . 2000, (10): 869 -872 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB20001002