PuO n+的势能函数的稳定性
李权, 刘晓亚, 高涛, 朱正和, 傅依备, 汪小琳, 孙颖
Potentional Energy Function and Stability of PuO n+
Li Quan, Liu Xiao-Ya, Gao Tao, Zhu Zheng-He, Fu Yi-Bei, Wang Xiao-Lin, Sun Ying
物理化学学报 . 2000, (11): 987 -991 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB20001106