N-酯基取代吡啶功能化离子液体的合成与表征
李雪辉;江燕斌;张磊;李榕
Synthesis and Characterization of N-ester Appended Pyridine Task-specific Ionic Liquids
LI Xue-Hui;JIANG Yan-Bin;ZHANG Lei;LI Rong
物理化学学报 . 2006, (06): 747 -751 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB20060620