α-氨基酸在丁酸钠水溶液中的体积性质(308.15K)
颜振宁, 成庆堂, 王键吉, 刘大壮
The Volumetric Properties of Some α-Amino Acids in Aqueous Sodium Butyrate Solutions at 308.15K
Yan Zhen-Ning, Cheng Qing-Tang, Wang Jian-Ji, Liu Da-Zhuang
物理化学学报 . 1999, (07): 662 -667 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB19990716