[M(en) 3] 2Sn 2Se 6(M=Mn,Zn)的制备及其热稳定性
陈震, 王如骥
Synthesis of Transition Metal Chalcogenide [M(en) 3] 2Sn 2Se 6(M=Mn,Zn) and Studies of Thermogravimeric Properties
Chen Zhen, Wang Ru-Ji
物理化学学报 . 1999, (12): 1070 -1075 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB19991204