Li ,Na ∥,CO 3 2-,B4O 7 2--H 2O 四元交互体系288 K的相平衡
桑世华;殷辉安;唐明林;张允湘
Equilibrium Phase Diagram of Li ,Na ∥,CO 3 2-,B4O 7 2--H 2O Quaternary System at 288 K
Sang Shi-Hua;Yin Hui-An;Tang Ming-Lin;Zhang Yun-Xiang
物理化学学报 . 2002, (09): 835 -837 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB20020914