μ-芋螺毒素及其类似物的定量构效关系研究
丁晓琴,陈常英,李玉林,陈冀胜,罗宇,来鲁华,徐筱杰
Quantitative Structure-activity Relationships for μ-conotoxin GIIIA and its Derivatives
Ding Xiao-Qin,Chen Chang-Ying,Li Yu-Lin,Chen Ji-Sheng,Luo Yu,Lai Lu-Hua,Xu Xiao-
物理化学学报 . 1996, (06): 485 -490 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB19960602