31P NMR研究硫代磷酸酯水解反应历程
张秋禹;严宝珍;郭洪猷;王作新;徐广智
Studies on the Hydrolysis Mechanism of Thiophosphate by 31P NMR
Zhang Qiu-Yu; Yan Bao-Zhen; Guo Hong-You; Wang Zuo-Xin; Xu Guang-Zhi
物理化学学报 . 1992, (02): 232 -235 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB19920217