MoO 3和CuCl在 γ-Al 2O 3表面分散速度和分散机理的研究
徐献平;谢有畅;赵璧英;唐有祺
Study on Dispersion Speed and Mechanism of MoO 3 and CuCl on the Surface of γ-Al 2O 3
Xu Xian-Ping; Xie You-Chang; Zhao Bi-Ying; Tang You-Qi
物理化学学报 . 1990, (03): 263 -268 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB19900303