DMFC用PES/SPEEK共混阻醇质子交换膜
黄绵延;陈华艳;郭剑钊;王志涛;许莉;王宇新
Methanol Resistant Poly(Ether Sulfone)/Sulfonated Poly(Ether Ether Ketone) Blend Proton Exchange Membrane for DMFC
HUANG Mian-Yan;CHEN Hua-Yan;GUO Jian-Zhao;WANG Zhi-Tao;XU Li;WANG Yu-Xin
物理化学学报 . 2007, (01): 44 -49 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB20070109