Pt纳米粒子修饰的多孔硅电极的制备及其电催化性能
田娟;郑丹;张熙贵;张宝宏;夏保佳;杨辉
Preparation of Pt Nanoparticle Modified Porous Silicon Electrode and Its Electrocatalytic Performance
TIAN Juan;ZHENG Dan;ZHANG Xi-Gui;ZHANG Bao-Hong;XIA Bao-Jia;YANG Hui
物理化学学报 . 2007, (01): 68 -72 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB20070114