12CO(A1Π)与13CO(X1+)电子传能得多光子电离光谱研究
何晋宝;沙国河;张晓原;白吉玲;张存浩
The Electronic Energy Transfer Between 12CO(A1Π) and 13CO(X1+) Studied by Rempi Spectroscopy
He Jin-Bao; Sha Guo-He; Zhang Xiao-Yuan; Bai Ji-Ling; Zhang Cun-Hao
物理化学学报 . 1990, (05): 534 -540 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB19900506