TEOS-MTES基SiO2溶胶微结构的SAXS研究
徐耀;李志宏;王俊;范文浩;吴东;董宝中;孙予罕
Study of the Microstructure of TEOS-MTES Based Sol by SAXS
Xu Yao;Li Zhi-Hong;Wang Jun;Fan Wen-Hao;Wu Dong;Dong Bao-Zhong;Sun Yu-Han
物理化学学报 . 2002, (09): 781 -785 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB20020903