1Π态双原子分子中关于Λ量子干涉的微分干涉角
李永庆;李健;宋朋;马凤才
The Differential Interference Angle of Λ-Related Quantum Interference of 1Π-state Diatom
LI Yong-Qing;LI Jian;SONG Peng;MA Feng-Cai
物理化学学报 . 2006, (05): 602 -607 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB20060517