van der Waals团簇ArHCl的光电离研究
李玥,王秀岩,张晓光,李连斌,楼南泉,盛六四,张允武
The Photoionization Investigations of van der Waals Cluster ArHCl
Li Yue,Wang Xiu-Yan,Zhang Xiao-Guang,Li Lian-Bin,Lou Nan-Quan,Sheng Liu-Si,Zhang
物理化学学报 . 1997, (04): 322 -327 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB19970408