CO 2二聚体分子弱结合作用的DFT计算
薛卫东;张广丰;朱正和;汪小琳;罗德礼;邹乐西;孙颖
Calculation on Weakly Bound Carbon Dioxide Dimer by DFT
Xue Wei-Dong;Zhang Guang-Feng;Zhu Zheng-He;Wang Xiao-Lin;Luo De-Li;Zou Le-Xi;Sun Ying
物理化学学报 . 2001, (06): 501 -506 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB20010606