LnCu2O4(Ln=Gd,Nd)电子结构的XPS研究
赵良仲;刘芬;张琳
XPS Study on Electronic Structure for LnCu2O4(Ln=Gd, Nd)
Zhao Liang-Zhong;Liu Fen;Zhang Lin
物理化学学报 . 2001, (04): 310 -313 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB20010406