NanoTiO 2-CNT复合膜电极在DMF溶液中对糠醛的异相电催化还原
褚道葆;张莉艳;张金花;张秀梅;尹晓娟
Heterogeneous Electrocatalytic Reduction of Furfural on Nanocrystalline TiO 2-CNT Complex Film Electrode in DMF Solution
CHU Dao-Bao; ZHANG Li-Yan; ZHANG Jin-Hua; ZHANG Xiu-Mei; YIN Xiao-Juan
物理化学学报 . 2006, (03): 373 -377 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB20060324