Raman-STM联用系统及其初步实验
田中群, 李五湖, 穆纪千, 毛秉伟, 陈捷光, 卓向东, 郑炜, 王铎, 颜恩柔
A Combined System of Raman-STM and Preliminary Tests
Tian Zhong-Qun, Li Wu-Hu, Mu Ji-Qian, Mao Bing-Wei, Chen Jie-Guang, Zhuo Xiang-Dong, Zheng Wei, Wang Duo, Yan En-Rou
物理化学学报 . 1994, (12): 1062 -1065 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB19941202