LaMn yCo 1-yO 3催化剂中氧状态的XPS研究
张瑞峰, 李兴林, 刘社田, 于作龙, 吴越
XPS Study of the Oxygen State in LaMn yCo 1-yO 3 Catalysts
Zhang Rui-Feng, Li Xing-Lin, Liu She-Tian, Yu Zuo-Long, Wu Yue
物理化学学报 . 1994, (08): 720 -723 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB19940810