NiO的单层分散态及其载体效应
蔡小海, 刘英骏, 刘智巍, 谢有畅
An EXAFS Study on Support Effect of NiO Dispersion State
Cai Xiao-Hai, Liu Ying-Jun, Liu Zhi-Wei, Xie You-Chang
物理化学学报 . 1994, (01): 15 -18 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB19940105