SiO2/聚乙二醇非牛顿流体流变性能研究
伍秋美;阮建明;周忠诚;黄伯云
Study on the Rheological Properties of Silica /Polyethylene Glycol Non-Newtonian Flow
WU Qiu-mei; RUAN Jian-ming; ZHOU Zhong-cheng; HUANG Bai-yun
物理化学学报 . 2006, (01): 48 -52 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB20060110