Pt、N共掺杂TiO2在可见光下对三氯乙酸的催化降解作用
华南平;吴遵义;杜玉扣;邹志刚;杨平
Titanium Dioxide Nanoparticles Codoped with Pt and N for Photodegradation of Cl3CCOOH
HUA Nan-ping; WU Zun-yi; DU Yu-kou; ZOU Zhi-gang; YANG Ping
物理化学学报 . 2005, (10): 1081 -1085 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB20051004