K-Ce0.5Zr0.5O2催化碳颗粒物燃烧性能
朱玲;王学中;於俊杰;郝郑平
Catalytic Performance of K-Ce0.5Zr0.5O2 Catalysts for Soot Combustion
ZHU Ling; WANG Xue-zhong; YU Jun-jie; HAO Zheng-ping
物理化学学报 . 2005, (08): 840 -845 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB20050804