Gemini 阴离子表面活性剂水溶液的聚集性质
朱森;程发;郑宝江;于九皋
Aggregation Properties of a New Anionic Gemini Surfactant in Aqueous Solution
Zhu Sen;Cheng Fa;Zheng Bao-Jiang;Yu Jiu-Gao
物理化学学报 . 2004, (10): 1245 -1248 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB20041016