α-Al 2O 3纳米粒子对Co-Ni合金异常共沉积电化学行为的影响
武刚;李宁;周德瑞;徐柏庆
Influence of α-Al 2O 3 Nanoparticles on the Anomalous Electrodeposition of Co-Ni Alloys
Wu Gang;Li Ning;Zhou De-Rui;Xu Bo-Qing
物理化学学报 . 2004, (10): 1226 -1232 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB20041012