Ba 1-xSr xTiO 3的Sol-gel法制备与结构相变研究
郭惠芬;张忠锁;刘兵;张兴堂;李蕴才;黄亚彬;杜祖亮
Preparation and Structure Phase Transition of Ba 1-xSr xTiO 3 by Sol-gel Technique
Guo Hui-Fen;Zhang Zhong-Suo;Liu Bing;Zhang Xing-Tang;Li Yun-Cai;Huang Ya-Bin;Du Zu-Liang
物理化学学报 . 2003, (11): 1005 -1009 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB20031104