C12-s-C12•2Br和己醇混合水溶液的胶团化行为
赵剑曦;朱永平;游毅;蔡伟荣
Mixed Micellization of C12-s-C12•2Br and n-Hexanol in Aqueous Solution
Zhao Jian-Xi;Zhu Yong-Ping;You Yi;Cai Wei-Rong
物理化学学报 . 2003, (06): 557 -559 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB20030616