CO在某些过渡金属表面吸附活化的DFT研究
江凌;王贵昌;关乃佳;吴杨;蔡遵生;潘荫明;赵学庄;黄伟;李永旺;孙予罕;钟炳
DFT Studies of CO Adsorption and Activation on Some Transition Metal Surfaces
Jiang Ling;Wang Gui-Chang;Guan Nai-Jia;Wu Yang;Cai Zun-Sheng;Pan Yin-Ming;Zhao Xue-Zhuang;Huang Wei;Li Yong-Wang;Sun Yu-Han;Zhong Bing
物理化学学报 . 2003, (05): 393 -397 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB20030503