CCl 2( A 1 B 1, a 3 B 1)自由基被烷烃类分子猝灭动力学
高义德;胡长进;金瑾;陈旸;陈从香
Kinetic Studies on Quenching of CCl 2( A 1 B 1, a 3 B 1) by Alkanes
Gao Yi-De;Hu Chang-Jin;Jin Jin;Chen Yang;Chen Cong-Xiang
物理化学学报 . 2001, (06): 516 -520 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB20010609