CuO/Ce 0.5Ti 0.5O 2的制备与表征及其对NO+CO反应的催化活性
赵秀华;蒋晓原;陈宏桦;郑小明
Preparation and Characterization of CuO/Ce 0.5Ti 0.5O 2 and Its Catalytic Activity for NO+CO Reaction
ZHAO Xiu-Hua; JIANG Xiao-Yuan; CHEN Hong-Hua; ZHENG Xiao-Ming
物理化学学报 . 2008, (06): 1023 -1029 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB20080619