N,N-二甲基甲酰胺在不同浓度氯化钠水溶液中的稀释过程热力学
刘敏;朱兰英;李斌;赵强;孙得志;林瑞森
Thermodynamics of Dilution of N,N-Dimethylformamide in Aqueous Sodium Chloride Solutions at Different Concentrations
LIU Min; ZHU Lan-Ying; LI Bin; ZHAO Qiang; SUN De-Zhi; LIN Rui-Sen
物理化学学报 . 2008, (07): 1316 -1320 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB20080734